© Stichting Clintel / woensdag 12 oktober 2022

PRIMEUR: Voor het eerst zal er in een klimaatzaak serieus tegengeluid te horen zijn

Amsterdam 12 oktober 2022 – Stichting Clintel heeft begin deze week bij het Gerechtshof in Den Haag een vordering ingediend voor tussenkomst in het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Vorig jaar bepaalde de rechter dat Shell in 2030 45 procent minder CO­2 uit moet stoten in de hele keten. Clintel vindt dat beide partijen een vertekend beeld van de klimaatwetenschap hebben gegeven en wil dat in het hoger beroep rechtzetten.

Clintel is nog altijd verbijsterd over het vonnis in wat door Milieudefensie wel de ‘klimaatzaak van de eeuw’ wordt genoemd. Marcel Crok, directeur Clintel: “Milieudefensie heeft deze zaak gevoerd vanuit het algemeen belang maar dat lijkt neer te komen op een nauw gedefinieerd klimaatbelang. Shell lijkt in deze zaak vooral bezig met haar eigen imago en durft geen kritische noot te plaatsen. Noch de partijen noch de rechter wekken de indruk over de gevolgen van het vonnis – hogere energieprijzen, minder keuzevrijheid – nagedacht te hebben. Vooral burgers en het mkb zijn hiervan de dupe.”

Clintel zal de wetenschap voor de rechter juist en volledig weergeven en staat voor milieubescherming gebaseerd op wetenschap met respect voor rechten van mensen en de democratische rechtsstaat.

OSK Advocaten
Clintel laat zich in deze zaak bijstaan door Jurjen de Korte en Geert Wilts van OSK Advocaten uit Amsterdam. Zij zullen Clintel voor het Hof vertegenwoordigen:  “Wij vinden het van groot belang dat over deze maatschappelijke kwestie alle belanghebbenden gelegenheid wordt geboden om hun zegje te doen. De uitkomst bij het Hof kan daardoor alleen maar aan kracht winnen. Dit laat onverlet dat het aan de politiek is en niet aan de rechter om klimaatbeleid vast te stellen en marktpartijen specifieke normen op te leggen.”

Daarnaast mag Clintel rekenen op de adviezen van milieujurist Lucas Bergkamp, die zich al jaren verdiept in rechtszaken rond klimaat en daarover schrijft in nationale en internationale vakbladen.  Bergkamp: “Het is voor een rechter moeilijk om binnen een korte tijd een goed begrip van de stand van de klimaatwetenschap te krijgen. Milieudefensie wil het graag simpel houden en probeert het beeld van ‘gevaarlijke klimaatverandering’ op te roepen. De wetenschap delft daarbij evenwel het onderspit. Daarnaast heeft de klimaatbeweging geen oog voor burgerrechten en de democratische rechtsstaat. Clintel kan in deze zaak verbindingen leggen tussen wetenschap, recht en democratie en de balans herstellen.”

Emeritus hoogleraar Guus Berkhout, de president van Clintel en tevens KNAW-lid, ziet in de rechtszaak een unieke kans om klimaatkennis bij de rechters te brengen. “Clintel beschikt over een internationaal netwerk van vooraanstaande klimaatwetenschappers. De inbreng van Milieudefensie was eenzijdig en alarmerend, Shell heeft geen poging gedaan om dat te weerleggen. Dus zullen wij dat gaan doen, in het belang van de burger en het mkb.”

De vordering die door Clintel is ingediend bij het hof kunt u hier downloaden.

Clintel is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Clintel opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde het de World Climate Declaration, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatcrisis is”. Die verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 1400 wetenschappers en deskundigen.

Clintel wil onafhankelijk zijn van regeringen, omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers en bedrijven over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright © 2022 Stichting Clintel.
U kunt uw reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief sturen naar office@clintel.org