ANBI informatie

De ANBI aanvraag van Clintel is goedgekeurd door de Belastingdienst onder RSIN: 859816709
Met terugwerkende kracht is de ANBI-status aan Clintel verleend per 27 mei 2019.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Prof.ir. Karel F. Wakker (voorzitter)
Drs. Martine Korpel (secretaris)
Drs. Frank Slisser (penningmeester).

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren.

Conform de richtlijnen van de ANBI-status is vastgelegd dat bij een eventuele opheffing van de stichting het volledige bedrag dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan Clintel